“Kan Kırmızı” Folkart Gallery'de!

Anasayfa > Haberlerr > “Kan Kırmızı” Folkart Gallery'de!

“KAN KIRMIZI”

Arap edebiyatının yaşayan en önemli şairlerinden Adonis ile Türkiye sanatında kendine özgü, farklı bir yer edinen Habip Aydoğdu’nun bir araya geldiği “Kan Kırmızı” Sergisi, 26 Ekim-25 Aralık 2016 tarihleri arasında İzmir Folkart Gallery’de sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Zeynep Yasa-Yaman’ın yaptığı “Kan Kırmızı” sergisinde, yazı, şiir ve imgenin; renk, kaligrafi, ses ve sözün buluştuğu çok boyutlu işler yer alıyor.

Adonis, Ortadoğu’nun yaşadığı bu savaş döneminde Habip Aydoğdu ile ortak bir çalışma içine girmeyi önemsiyor, şiir ile resmin siyasi anlamda neredeyse kopma durumuna gelen iki kültür arasında birleştirici bir rol üstleneceğini düşünüyor. Sanata dair kesin tanımlardan kaçınan Adonis de Habip Aydoğdu gibi bütün sanat dallarını; müzik, heykel, resim ve şiiri birbiriyle ilişkilendiriyor, şiir ile resim arasındaki farkın kullanılan malzemeden geldiğini, resmin de bir tür şiir olduğunu, yaratımda değişik formların kullanılmasının her sanatçıya göre değiştiğini düşünüyor. Gizemcilik, varoluşçuluk, bireycilik, toplumsal sorunlara eğilme, gerçek ile düşseli bir araya getirme her ikisinin sanatını tanımlamakta kullanılabilecek nitelemeler.  

Habip Aydoğdu 2015 yılından bu yana Adonis şiirleri okuyor, onu, düşüncelerini, yaratıcılığını daha yakından tanıyor,  şiirlerden yola çıkarak imgelere yazının eşlik ettiği 120 sayfalık bir  “Adonis Günlüğü” tutuyor. Birbirlerinin işlerine leke, çizgi ve dizelerle müdahale ediyorlar. “Kan kırmızı” sergisinde, Aydoğdu’nun resimleri ve Adonis’in şiirlerinden esinlenerek tuttuğu resimli günlüğü yer alıyor.

Adonis ve Aydoğdu için önemli olan “çokluk”, çokluk içinde var olabilmek, özgürleşebilmek. Kök,  köken, ilişkiler, kopmalar, kesintiler ve olaylar üzerine bir düşünme sürecine giriyorlar. Etkileşimlerinin, karşılaşmalarının bağlantı noktaları, aynı zamanda düşünsel farklılıklarının, yaratımlarının da çıkış noktası. Onlar için, özgür ve yaratıcı beden; yaratırken çocukluktan  uzaklaşmadan eller, gözler ve kalple aklı özgür bırakmak önemli. Sanatlarında  var olanın görünmeyen öteki yüzünü gösteriyorlar. Dünyalarını tanımlayan en önemli renk, “kırmızı”.  “Kırmızıya” tutkuları, evrene açılmayı sağlayan bir anahtar.

Sergide akraba coğrafyalardan taşınan ortak yaşantılar,  duyarlılıklar sorun ediliyor. Modernliğin gergin, tehlikeli ve karanlık yüzü, endüstrileştirilen savaşın neden olduğu sarsıcı boyutlar, Ortadoğu coğrafyası üzerinde oynanan oyunlar, parçalanan kültür ve inançlar, kaos, küreselleşen terör, yok olan yaşamlar, verilen kurbanlar, sürgünler, göçler, kamplarla kuşatılmış çelişkiler ele alınıyor.