A Painter in the Magic of Time and Space: Şevket Dağ

An exhibition titled "A Painter in the Enchantment of Time and Place: Şevket Dağ," featuring the works of one of the most prominent figures in Turkish painting, Şevket Dağ, is currently on display at the Folkart Gallery.

A FIRST AFTER 1944

Şevket Dağ, who held his first exhibition with five works at a dessert shop in the Fatih district of Istanbul in 1902, participated in various exhibitions until 1944. However, after his passing in 1944, while his works were included in various group exhibitions, there has not been a dedicated exhibition solely showcasing Şevket Dağ's works.

60 WORKS BY ŞEVKET DAĞ

The "A Painter in the Enchantment of Time and Place: Şevket Dağ" exhibition at Folkart Gallery features 60 of the artist's works. In addition to the artworks, the exhibition includes Şevket Dağ's sketchbooks, palette, easel, paintbox, photographs, and many of his personal correspondences. Furthermore, a 320-page album titled "A Painter in the Enchantment of Time and Place: Şevket Dağ" has been prepared for the exhibition in both Turkish and English. This album contains writings by Sinan Genim, Fahri Özdemir, Evrim Altuğ, Malik Aksel, Cemal Tollu, and Şeref Akdik, along with documents and objects related to his works and his life. The exhibition features works contributed by 42 different collectors and institutions, including Şevket Dağ's masterpiece, "Interior of Hagia Sophia."

Şevket Dağ
1876-1944
About Us

İlköğrenimini Hacı Ferhat Okulu'nda, orta öğrenimini ise Dar-ül Muallimin'de tamamladı. Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi'nden 1897 yılında Osman Hamdi Bey ve Alexandre Vallaury'nin öğrencisi olarak mezun oldu. Bir süre Evkaf'ta memur olduktan sonra, 1902 yılında başlayan ve yirmi üç yıl süren resim öğretmenliğine Mahmudiye Rüştiyesi'nde başladı. Sırasıyla Galata, Nişantaşı, Aksaray, Feriköy, Koca Reşit Paşa ve Kadıköy Numune Okulları ile Vefa Lisesi, Nişantaşı Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nde çalıştı. Galatasaray Lisesi'nde ressam Fikret Mualla'nın hocası oldu.

Şevket Dağ, "Enteriyör" resim türünü kapsamlı olarak işleyen ilk sanatçıdır.[2] 1916 yılından itibaren her yıl düzenlenen "Galatasaray Sergileri" ile 1939 yılında gerçekleşen ilk "Devlet Resim Heykel Sergisi"ne katılan ve "Enteriyör" (iç mekân) resim türü ile uğraş içinde olan Şevket Dağ Cumhuriyet sonrasında yaşanan "Modernleşme" hareketine tepki duysa da, 1920'lerden sonra "izlenimci" (Empresyonist) bir palete doğru değişim göstererek, 14 Kuşağı (Çallı Kuşağı)'nın sanatçıları Feyhaman Duran, Hikmet Onat, İbrahim Çallı ve Sami Yetik arasında yer aldı.

Türk resminde mekan içlerini en iyi şekilde resmeden ressam olarak gösterilen Şevket Dağ; Atatürk’ün isteği ile iki (Siirt Milletvekilliği), İsmet İnönü’nün de isteğiyle bir dönem (Konya Milletvekilliği) milletvekilliği yapıyor. Şevket Dağ, milletvekilliği döneminde bile “Ressam” titrini kullanması, imzasında palete yer vermesi ile biliniyor. Çeşitli kurumlarda resim öğretmenliği yapan Şevket Dağ, aynı zamanda çok iyi bir saat tamircisi sanatkârı olarak da tanınıyor. Saat tamiri ile zamanın durmasını engelleyen Şevket Dağ, mekan tasvirleri ile de Ayasofya gibi tarihi mekanları tüm detayları ile resimlerine yansıtarak ölümsüzleştiriyor. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kurucu üyelerinden Şevket Dağ, 23 Mayıs 1944’te yaşama veda ediyor.

Stay Informed About Folkart Gallery
Let us contact you.